• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Mgr. et Mgr. Michal Bezák

Mgr. et Mgr. Michal Bezák

Advokát

mbezak@semancin.sk
+421 903 909 915

"Mojou úlohou je uplatniť v rámci zákona všetko, čo je v prospech môjho klienta."

Michal Bezák


Michal Bezák je spolupracujúcim advokátom s advokátskou kanceláriou SEMANČÍN & PARTNERS.

Počas svojej praxe získal bohaté skúsenosti najmä vo sfére rodinného práva, dedičského práva, majetkových vzťahov medzi manželmi vrátane modifikácie a vyporiadania BSM, ako aj majetkových vzťahov medzi nezosobášenými partnermi a ich vyporadaní vrátane zastupovania pred súdom.

S početnými skúsenosťami v oblasti predsúdneho trestného konania, ako i trestného konania pred všeobecným súdom vie poradiť klientom i v trestnoprávnej oblasti. Zastupoval mnohých klientov v trestnom konaní. Počas priebehu trestného konania poskytuje právne služby vo všetkých štádiách trestného konania. Najmä vie poradiť pri podávaní sťažností proti jednotlivým rozhodnutiam - uzneseniam orgánom činným v trestnom konaní, poskytuje právnu pomoc klientovi vo väzbe, zastupuje klienta v priebehu trestného konania, posudzuje podmienky na eventuálne uzavretie dohody o vine a treste medzi prokurátorom a klientom.

Zameriava sa predovšetkým na trestné právo v oblasti hospodárskej kriminality, so špecializáciou na trestnú zodpovednosť právnických osôb.

Ďalej sa dlhodobo venuje daňovému právu, vrátane zastupovanie klientov ako daňových subjektov v priebehu daňovej kontroly a v daňovom konaní pred správcom dane. Michal zastupoval klientov aj v súdnych sporov v oblasti daní.

Poskytuje právne poradenstvo aj v oblasti  pracovného práva a obchodného práva.

V týchto právnych oblastiach zastupuje klientov, ako i v príslušných konaniach pred všeobecnými súdmi SR, rozhodcovskými orgánmi a orgánmi verejnej moci SR.

Povedali o nás

Pána Bezáka v rodinnom práve a vo vyporiadaní nášho majetku po rozvode manželstva môžem len odporučiť. Profesionálny prístup k riešeniam, rýchle a konanie. Hľadanie najvhodnejšieho riešenia pre moje právne problémy.

Pani Katarína z Trnavy

So službami tímu Advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS pod vedením pána Bezáka som bol pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov maximálne spokojný. Oceňujem predovšetkým flexibilitu, diskrétnosť, odborné znalosti a spoľahlivosť. Hoci bol už viac ako polroka podaný návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva na súd, napokon jeho zásluhou sme s bývalou manželkou uzavreli dohodu o majetkovom vyporiadaní.

Pán Ján z Bratislavy

Profesionálne právne služby od advokáta Bezáka, ktorý je na svojom mieste. Stojí vždy na Vašej strane. Oceňujem najmä procesnú taktiku ako aj jeho znalosti v konaní o dedičstve po mojom nebohom otcovi.

Peter z Nitry
Vzdelanie

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava - Magister
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislava, Bratislava - Magister

Jazyky

Slovenský
Nemecký
Ruský

Pracovné skúsenosti

Blaha, Erben & Partneri

Členstvo

Slovenská advokátska komora

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky