• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

RODINNÉ PRÁVO

Rodinné právo upravuje osobné a s nimi súvisiace majetkové vzťahy medzi členmi rodiny. Ide najmä o právne vzťahy medzi manželmi, vzťahy medzi rodičmi a deťmi a ich prostredníctvom v limitujúcom rozsahu i vzťahy medzi ostatnými príbuznými (právne vzťahy medzi prarodičmi a vnukmi a medzi súrodencami).

Naše služby v oblasti rodinného práva:

MANŽELSTVO
Vypracovanie návrhu na rozvod bezdetného manželstva a zastupovanie pred súdom.
Vypracovanie návrhu na rozvod manželstva a úpravu práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode manželstva a zastupovanie pred súdom.

ÚPRAVA PRÁV A POVINNOSTÍ K MALOLETÝM DEŤOM
Dohoda o styku rodičov s dieťaťom.
Zmena rozhodnutia ohľadne osobnej starostlivosti o maloleté dieťa.
Úprava rodičovských práva a povinností k maloletému dieťaťu.

VÝŽIVNÉ
Výživné pre maloleté dieťa.
Výživné pre plnoleté dieťa.
Zrušenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu.
Zvýšenie výživného pre maloleté dieťa.
Zníženie výživného pre maloleté dieťa.
Zrušenie vyživovacej povinnosti k dieťaťu.

URČENIE RODIČOVSTVA
Určenie otcovstva a zapretie otcovstva.
Vyslovenie neplatnosti manželstva.
Uznanie cudzieho rozhodnutia v manželských veciach.
Zmena priezviska po rozvode manželstva.
Schválenie právneho úkonu za maloletého súdom.
Zmena priezviska maloletého dieťaťa.
Zákaz styku rodičia s dieťaťom.
Osvojenie maloletého dieťaťa.
Určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela.
Určenie príspevku na výživu nevydatej matke.
Zrušenie príspevku na výživu rozvedeného manžela.
 

 

Mám záujem o komplexné poradenstvo.

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky