• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

JUDr. Eva Sihelniková

JUDr. Eva Sihelniková

Advokátka

"Ústretovosť, stratégia, detail."

 

Email:  esihelnikova@semancin.sk

 


Eva absolvovala štúdiúm práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela, ktoré ukončila s najvyšším hodnotením a získala červený diplom. Následne pokračovala v ďalšom štúdiu a pôsobila ako doktorandka v odbore trestné právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, kde sa venovala vedeckej a publikačnej činnosti; zároveň sa aktívne zúčastňovala národných i medzinárodných konferencii. Štúdium ukončila úspešnou obhajobou dizertačnej práce.

V praxi začala pôsobiť už počas bakalárskeho štúdia ako právny asistent v advokátskej kancelárii a neskôr pracovala na pozícii advokátskeho koncipienta. Do nášho tímu sa dostala už ako advokátka.

Eva sa počas svojej praxe venovala rôznym oblastiam práva, najmä trestnému a obchodnému právu, ale aj občianskemu, správnemu a konkurznému právu, a preto je jej veľkou výhodou schopnosť nazerať na právny problém komplexne.

Eva viedla viaceré obhajoby, samostatne zastupovala klientov pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci, ako aj v konaní pred Národnou bankou Slovenska. Vďaka pôsobeniu v kancelárii insolvenčného správcu má Eva praktické skúsenosti aj v oblasti konkurzného práva. Úspešne absolvovala aj správcovskú skúšku.

 

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

Právnická fakulta Univetzity Komenského - doktorandské štúdium

Jazyky
Pracovné skúsenosti

Advokátska kancelária VARMUS s.r.o. - advokátsky koncipient

Advokátska kancelária JUDr. Michal Krnáč - advokátsky koncipient

Členstvo

Slovenská advokátska komora

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky