• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Dedenie a spolužitie muža a ženy mimo manželstva

Pri dedení zo zákona v druhej dedičskej skupine dedia aj tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti, a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Druhá resp. tretia dedičská skupina je oblasť práva, ktorá viaže určité právne následky na spolužitie druha a družky.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky