• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Mgr. Adriána Matejčíková

Mgr. Adriána Matejčíková

Advokátska koncipientka

amatejcikova@semancin.sk

Mobil: +421 911 949 272
 

"Cieľom mojej práce je nájsť pre Vás to najvyhovujúcejšie riešenie.“Adriána Matejčíková je advokátskou koncipientkou.

Svoje štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Univerzita Komenského v Bratislave.

Adriána sa počas svojho štúdia zameriavala najmä na správne a občianske právo.

Počas magisterského stupňa štúdia absolvovala stáž na Najvyššom súde Slovenskej republiky.

V našej kancelárii je jej zameraním právo duševného vlastníctva, korporátne právo, ochrana životného prostredia, rodinné a trestné právo.

 
Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 
Jazyky

Anglický jazyk

Pracovné skúsenosti

GRIŠČIK & PARTNERS s.r.o. – právny asistent

JUDr. Róbert Madej, PhD., advokátska kancelária – právny asistent

 
Členstvo

Slovenská advokátska komora

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky