• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

RODINNÉ PRÁVO

Dosiahnuť šťastný rodinný život je pre veľa ľudí ich celoživotným cieľom. Ide o nikdy nekončiacu úlohu, počas ktorej sa treba vyrovnať s množstvom neustále sa meniacich okolností a výziev. Jasne usporiadané a korektné vzťahy nielen medzi manželmi a ich deťmi, ale aj v rámci širšej rodiny sú základom, na ktorom by mala stáť každá rodina. Ich správne nastavenie dokáže predchádzať nielen právnym, ale aj ľudským sporom.

SPOLOČNÝ MAJETOK MANŽELOV

Spoločný život manželov prináša aj spoločne nadobudnutý majetok. Ak sa manželia nedohodnú inak, stane sa všetko, čo spoločne získajú, súčasťou ich bezpodielového spoluvlastníctva. Možností je však viac a pred takým vážnym rozhodnutím, ako je vznik manželstva, je treba vždy zvážiť všetky možnosti aj s ich dôsledkami. Nie je to vyjadrenie nedôvery, ale férové nastavenie vzťahov, na ktorých sa bude budovať spoločná rodina. 

DEDENIE

Smrť blízkeho človeka so sebou, okrem veľkej osobnej straty pre celú rodinu, prináša aj veľa ďalších problémov, s ktorými sa pozostalí musia vyrovnať. A práve hladký priebeh dedičského konania dokáže uzavrieť jednu kapitolu v živote celej rodiny. Veľa krát ide o komplikované situácie a vzťahy a preto je dobré sa v tejto veci vždy obrátiť na odborníka, ktorému dôverujete.
 

Referencie

S advokátskou kanceláriou,v ktorej pôsobí pán advokát Bezák som v minulosti riešila rozvod a úpravu práv a povinností k maloletým deťom. Napriek vtedy neľahkému obdobiu v mojom živote oceňujem jeho profesionálny, zodpovedný a pritom ľudský prístup. Prítomnosť advokáta mi na stretnutiach s bývalým manželom ako aj súde bola vždy oporou.

Pani Eva z Prievidze

Profesionálne právne služby od advokáta Bezáka, ktorý je na svojom mieste. Stojí vždy na Vašej strane. Oceňujem najmä procesnú taktiku ako aj jeho znalosti v konaní o dedičstve po mojom nebohom otcovi.

Peter z Nitry

Pána Bezáka v rodinnom práve a vo vyporiadaní nášho majetku po rozvode manželstva môžem len odporučiť. Profesionálny prístup k riešeniam, rýchle a konanie. Hľadanie najvhodnejšieho riešenia pre moje právne problémy.

Pani Katarína z Trnavy
Na vrch stránky